محمد اسماعیل باقرشاهی

کارشناس در امور اقتصادی   بیزینسی  کسب و کار  استارت آپ  

مقالات اسماعیل باقر شاهی

سخت کوش و پرتلاش در رسیدن به موفقیت…

مقالات کاربردی که میتواند در زمینه مشاوره اقتصادی ، راه اندازی کسب و کار و توسعه کسب و کار اثر گذار باشد را میتوانید در این بخش دیدن کنید. امید است که بتوانیم اثر کوتاهی بر کسب و کار شما داشته باشیم